20080914


σας ξαναχτυπάω τα κουδούνια μήπως και μου ανοίξει κανείς γιατί έχασα τα κλειδιά μου (ευτυχώς το κλουβί μου βρίσκεται στη θέση του)